የዘይት ደንበኞች ዝርዝር

ተ.ቁ. የተቋሙ ስም አድራሻ ስልክ ቁጥር የተወካይ ስም
1 ኦሮሚያ የመንግስት ግዚና ንብረት ማስወገድ ኤጀንሲ 917349774 ድሪባ አብዱ
2 ኢፊድሪ የፕላን ኮሚሽን የማዕከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ 911546204 ይመር አባተ
3 አንሶ የሆቴሎች የህክምናና የጽዳት ዕቃዎች አቅራቢ ድርጅት 924738441 ኤፍሬም አጥላባቸው
4 .አ/አ ቄራዎች መሰረታዊ ሰራተኞች ማህበር 911115822 ሳጅን ጥላሁን ተረፈ
5 አ/አ እንጦጦ ፖሊ ቴክኒክ 910174676 ስምኦን ተስፋዪ
6 አ/አ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ 912885931 እ/ር ደላሞስ
7 አ/አ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት አሰራር ኮሚሽን 910384668 ሲሳይ ቦሩ
8 የኢትዮጵያ የገጠር ኢነርጂ ልማትና ማስፋፊያ ማዕከል 935062645 ትዕግስት ለማ
9 ኢፊድሪ መከላከያ ሚኒስቴር የህግ ጥበቃ ሎጅስቲክ ዋና መምሪያ ማረሚያ ቤት 913188693 ፍቅሬ ዳዲ
10 አ/አ ከተማ አስተዳደር ፋይናነስ ቢሮ 912005889 ጠጅቱ ታደሰ

የሲሚንቶ ደንበኞች ዝርዝር

ተ.ቁ. የተቋሙ ስም አድራሻ ስልክ ቁጥር የተወካይ ስም
1 ሙድኮን ኮንስትራክሽን ኃ/ተ/የግ/ማህበር ርቆስ ወረዳ 6 0911105120 አስናቀ ክበበው
2 ብሩክ ደምሴ ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ አራዳ ወረዳ 04 0913292581 111
3 ኖህ ሪል እስቴትኃ/የተ/የግ/ማህበር ቦሌ ወረዳ 03 911220023 ብዙነህ ታደሰ
4 መኖሪያ ሪል እስቴትኃ/የተ/የግ/መህበር ቦሌ ወረዳ06 911242700 ልዑል ሐዲሽ
5 አትሌት መሪማ ደንቦባ ቦሌ ወረዳ 13 953117548 1111
6 ኤችኤም እምነበረድ ኃ/የተ/የገ/ማህበር 911143273 1111
7 ሚሊዮን ጀማል ህንጻስራ ተቋራጭ ቦሌ ወረዳ6 911207451 ሰለሞን አሰፋ
8 ዮሃንስ ተሰማ ህንጻስራ ተቋራጭ ቦሌ ወረዳ 14 941466890 ኤፍሬም አየለ
9 ጀምስ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/መህበር ጉለሌ ወረዳ 09 913526351 1111
10 ሽሻይ ገ/አናንያ የውሃ ስራ ተቋራጭ ቦሌ ወረዳ03 911259292 ተስፋሚካኤል